Přejít k obsahu


Iso-contouring in time-varying meshes

Citace:
PETRÍK, S., SKALA, V. Iso-contouring in time-varying meshes. In Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2007. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 216-223. ISBN: 978-80-223-2292-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Iso-contouring in time-varying meshes
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Comenius University
Autoři: Slavomír Petrík , Václav Skala
Abstrakt CZ: Dynamické sítě mají široké použití v CFD simulacích. Tento článek představuje novou metodu pro extrakci iso-čar z 2D dynamických sítí v definovaných časových řezech i mezi časovými řezy. Metoda nevažaduje žádné předpoklady o způsobu změny sítě.
Abstrakt EN: Dynamic meshing techniques are widely used in the CFD simulations. This paper presents a novel approach for smooth iso-contours extraction from 2D dynamic mesh at and in between difened time slices. No assumption is made about the way a mesh changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička