Přejít k obsahu


Path planning in dynamic environment using an adaptive mesh

Citace:
BROŽ , P., KOLINGEROVÁ, I., ZÍTKA, P., APU, R., GAVRILOVA, M. Path planning in dynamic environment using an adaptive mesh . In Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2007. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 172-178. ISBN: 978-80-223-2292-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Path planning in dynamic environment using an adaptive mesh
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Comenius University
Autoři: Petr Brož , Ivana Kolingerová , Přemysl Zítka , Russel Ahmed Apu , Marina Gavrilova
Abstrakt CZ: V článku je představen obecný model pro plánování cest v reálném čase v dynamickém prostředí a nabídnuta hybridní technika kombinující grafovou a rastrovou reprezentaci zkoumaného prostoru. Metoda poskytuje rychlejší nalezení cesty než klasické rastrové přístupy a pracuje v dynamickém prostředí, kde konvenční techniky zaloené na grafech selhávají. Na druhé straně má metoda větší paměťové nároky.
Abstrakt EN: In our paper we introduce a general model for the real-time path planning in a dynamic environment and provide a hybrid technique that combines a graph and grid representation of the examined space. The presented method offers faster times for the path retrieval than the classical raster based approaches and works in a dynamic environment where the conventional graph based techniques fail. On the other hand, there are still some higher memory requirements of the proposed solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička