Přejít k obsahu


Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů

Citace:
JEŽEK, J. Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006, 47 s. ISBN: 80-7043-521-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional management as a way to sustainable development of rural regions
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Publikace obsahuje výsledky rozsáhlého empirického výzkumu mikroregionů v České republice v souvislosti s jejich dosavadním vývojem, problémy, faktory úspěšnosti a budoucím rozvojem.
Abstrakt EN: The publication contains results of a wide empirical research of microregions in the Czech Republic as for their up to present development, problems, success factors and future development.
Klíčová slova

Zpět

Patička