Přejít k obsahu


Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice

Citace:
JEŽEK, J. Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, 218 s. ISBN: 80-7043-518-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The future of regional development agencies in the Czech Republic
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Monografie analyzuje postavení a problémy regionálních rozvojových agentur v Evropě a v České republice a zabývá se budoucností regionálních rozvojových agentur v České republice v souvislosti s jejich úkoly, cíly a způsoby financování.
Abstrakt EN: The monography analyses positions and problems of the reginal development agencies in Europe and the Czech Republic, and it deals with the future of the regional development agencies in the Czech Republic as for their roles, aims and ways of finance.
Klíčová slova

Zpět

Patička