Přejít k obsahu


Management v mikroregionálním rozvoji v České republice: současný stav a problémy

Citace:
JEŽEK, J. Management v mikroregionálním rozvoji v České republice: současný stav a problémy. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 69-86. ISBN: 80-7043-472-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Management in microregional development in the Czech Republic: current state and problems
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek analyzuje současnou situaci a problémy mikroregionální spolupráce mezi obcemi a městy v České republice.
Abstrakt EN: The paper analyses a current situation and problems of microregional cooperation between municipalities and towns in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička