Přejít k obsahu


Kritické zhodnocení podmínek a praktických zkušeností s managementem v místním a regionálním rozvoji v České republice

Citace:
JEŽEK, J. Kritické zhodnocení podmínek a praktických zkušeností s managementem v místním a regionálním rozvoji v České republice. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 87-103. ISBN: 80-7043-472-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Critical evaluation of conditions and practical experience with management in local and regional development in the Czech Republic
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá kritickým hodnocením a faktory úspěšnosti uplatňování managementu v místním a regionálním rozvoji v České republice.
Abstrakt EN: The paper deals with critical evaluation and success factors of applying management in local and regional development in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička