Přejít k obsahu


Regiony - jejich typologie a rostoucí význam

Citace:
JEŽEK, J. Regiony - jejich typologie a rostoucí význam. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 5-10. ISBN: 80-7043-472-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regions – their typology and increasing importance
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vymezováním regionů (regionalizací) a rostoucím významem regionů v současném světě. Všímá si jak ekonomického a politického, tak i sociálního, ekologického a strategického významu regionální dimenze (regionů).
Abstrakt EN: The paper deals with definitions of regions (regionalisation) and increasing importance of regions nowadays. It concentrates on economic, political, social, ecological and strategic importance of regional dimension (regions).
Klíčová slova

Zpět

Patička