Přejít k obsahu


Regionální rozvojové agentury: okolnosti jejich vzniku, faktory úspěšnosti a budoucí vývoj

Citace:
JEŽEK, J. Regionální rozvojové agentury: okolnosti jejich vzniku, faktory úspěšnosti a budoucí vývoj. In Role regionálních rozvojových agentur, mikroregionů a vysokých škol v regionálním rozvoji. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 4-38. ISBN: 80-7073-516-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional development agencies: circumstances of their origin, factors of success and future trends
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek analyzuje současnou situaci a problémy regionálních rozvojových agentur v České republice a možnostmi jejich dalšího vývoje.
Abstrakt EN: The paper analyses a current situation and problems of regional development agencies in the Czech Republic and possibilities of their future trends.
Klíčová slova

Zpět

Patička