Přejít k obsahu


Zemědělská politika a politika rozvoje venkova

Citace:
JEŽEK, J. Zemědělská politika a politika rozvoje venkova. In Role regionálních rozvojových agentur, mikroregionů a vysokých škol v regionálním rozvoji. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 71-80. ISBN: 80-7073-516-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Agricultural policy and rural development policy
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá současnou zemědělskou politikou a politikou rozvoje venkova v České republice a v Evropské unii.
Abstrakt EN: The paper deals with the current agricultural policy and rural development policy in the Czech Republic and in the European union.
Klíčová slova

Zpět

Patička