Přejít k obsahu


Vyhodnocování nanoindentačních měření vzorků s velkou drsností povrchu

Citace:
BLÁHOVÁ, O., HASNEDL, D., FAJKUS, M., CARBOL, P. Vyhodnocování nanoindentačních měření vzorků s velkou drsností povrchu. In Lokálne mechanické vlastnosti 2005. Košice: Technická univerzita, 2005. s. 1-15. ISBN: 80-8073-405-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of nanoindentation measurements of rought samples
Rok vydání: 2005
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Olga Bláhová , Dan Hasnedl , Miroslav Fajkus , P. Carbol
Abstrakt CZ: V článku jsou hodnoceny tenké vrstvy TiCN deponované metodou CVD. Byl hodnocen vliv drsnosti povrchu na nanoindentační měření.
Abstrakt EN: In this paper are evaluated thin films TiCN deposited by CVD method. Influence of surface roughness on nanoindentation maesurements was evaluated.
Klíčová slova

Zpět

Patička