Přejít k obsahu


Nanoindentační měření otěruvzdorných tenkých vrstev TiCN

Citace:
BLÁHOVÁ, O., POLÁK, M., SAVKOVÁ, J., FAJKUS, M., HOŘEJŠ, S., ŠPÍRKOVÁ, M. Nanoindentační měření otěruvzdorných tenkých vrstev TiCN. In Lokálne mechanické vlastnosti 2005. Košice: Technická univerzita, 2005. s. 1-16. ISBN: 80-8073-405-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nanoindentation measurement of wear resistent thin films TiCN
Rok vydání: 2005
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Olga Bláhová , Martin Polák , Jarmila Savková , Miroslav Fajkus , Slavomír Hořejš , Milena Špírková
Abstrakt CZ: V práci je hodnocena morfologie povrchu, tloušťka vrstev a hloubkové průběhy chemického složení metodou GDOES. Tribologické vlastnosti jsou hodnoceny metodou pin-on-disc za normálních i zvýšených teplot. Nanoindentační metodou byly hodnoceny hloubkové průběhy nanotvrdosti a indentačního modulu pružnosti systémů tenká vrstva-substrát. Na některých vzorcích byly hodnoceny změny těchto vlastností po tepelném ovlivnění.
Abstrakt EN: In this paper is evaluated surface morphology, thickness and depth profiles by method GDOES. Tribological properties are evaluated by mtehod pin-on-disc. Nanohardness and indentation modulus are evaluated by nanoindentation method.
Klíčová slova

Zpět

Patička