Přejít k obsahu


Metodika rtg difrakce při optimalizaci výrobní technologie

Citace:
FIALA, J. Metodika rtg difrakce při optimalizaci výrobní technologie. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: X-ray diffraction technique for optimization of production technology
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jaroslav Fiala
Abstrakt CZ: Popisuje se metodika rtg difrakce uplatněná pro identifikaci složení a etiologie úsad na vložce výfukového katalysátoru a návrh opatření k eliminaci tvorby těchto úsad.
Abstrakt EN: X-ray diffraction technique for identification of the nature and etiology of sediments on the packing piece of the exhaust catalyst and suggestion of measures to eliminate creation of these sediments.
Klíčová slova

Zpět

Patička