Přejít k obsahu


INTOS 1

Citace:
KRÁTKÝ, J., LAŠOVÁ, V., HUDEC, Z., KOSNAR, M., HOUBA, P., ŠMAUS, M., VOJNA, J. INTOS 1. Plzeň : INTOS, Tovární 220, 267 53 Žebrák, 2004. 116 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: INTOS 1 - New line of milling machines INTOS
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: INTOS, Tovární 220, 267 53 Žebrák
Autoři: Jaroslav Krátký , Václava Lašová , Zdeněk Hudec , Martin Kosnar , Petr Houba , Martin Šmaus , Jan Vojna
Abstrakt CZ: Zpráva obsahuje výpočtové analýzy konstrukčního návrhu nového stroje provedené pomocí MKP. V úvodu je provedena výpočtová kontrola pohonu a kontrola posunových mechanismů Dále jsou provedeny statické analýzy jednotlivých dílů rámů ke zjištění dílčích tuhostí rámů a nalezení slabých míst konstrukce. Hlavním obsahem zprávy jsou statické a modální analýzy celého stroje s uvažováním vazeb mezi díly rámu.
Abstrakt EN: The paper contains calculation analyses of the design of the new machine which are carried out by using FEM. At the beginning the analyses of the main drive and feed drive mechanisms are carried out. Further, the static analyses of individual parts of the machine frame are performed to find out the partial stiffness of frames and week points of the construction. The main parts of the paper are the static and modal analyses of the whole machine with consideration of connections between separate parts of the frame.
Klíčová slova

Zpět

Patička