Přejít k obsahu


INTOS 2

Citace:
LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M., KRÁTKÝ, J. INTOS 2. Plzeň : INTOS, Tovární 220, 267 53 Žebrák, 2006. 55 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: INTOS 2 - New line of milling machines INTOS
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: INTOS, Tovární 220, 267 53 Žebrák
Autoři: Václava Lašová , Martin Kosnar , Jaroslav Krátký
Abstrakt CZ: Zpráva obsahuje výpočtové analýzy konstrukčního návrhu nového stroje provedené pomocí MKP. V úvodu je provedena výpočtová kontrola pohonu a kontrola posunových mechanismů . Pro stojan stroje je provedena variantní studie jeho dílčí tuhosti.. Hlavním obsahem zprávy jsou statické a modální analýzy celého stroje s uvažováním vazeb mezi díly rámu.
Abstrakt EN: The paper contains calculation analyses of the design of the new machine which are carried out by using FEM. At the beginning the analyses of the main drive and feed drive mechanisms are carried out. The analysis of the partial stiffness of the column is found out. The main parts of the paper are the static and modal analyses of the whole machine with consideration of connections between separate parts of the frame.
Klíčová slova

Zpět

Patička