Přejít k obsahu


Zkušenosti s čerpáním strukturálních fondů v České republice na příkladu venkovských mikroregionů

Citace:
JEŽEK, J., JEŽKOVÁ, R. Zkušenosti s čerpáním strukturálních fondů v České republice na příkladu venkovských mikroregionů . In Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. s. 96-100. ISBN: 978-80-8069-872-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experience of Structural Funds drawings in the Czech Republic. Case study of rural microregions
Rok vydání: 2007
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Autoři: Jiří Ježek , Renáta Ježková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá analýzou současného stavu dobrovolných sdružení obcí a měst (mikroregionů) v České republice. Analyzuje problémy a faktory efektivního využívání prostředků ze strukturálních fondů EU. Příspěvek je výstupem grantu Ministerstva pro místní rozvoj ČR "Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů".
Abstrakt EN: The paper deals with a analysis of a current state of voluntary associations of municipalities and towns, so-called microregions in the Czech Republic. It analyses problem fields and identifies factors which influence effective function of the microregions. The paper is the output of the solution of the Ministry for Local Development´s project ‘Regional management like a way to sustainable development of rural areas‘.
Klíčová slova

Zpět

Patička