Přejít k obsahu


Regionální management aneb jak efektivně řídit regionální rozvoj?

Citace:
JEŽEK, J. Regionální management aneb jak efektivně řídit regionální rozvoj?. In Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 24-37. ISBN: 80-7368-261-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional management or how to manage regional development effectivelly?
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vymezením pojmu regionální management jako řízení regionálního rozvoje. Popisuje okolnosti vzniku regionálního managementu a různé přístupy k jeho definování. Shrnuje také praktické zkušenosti s jeho realizací jak v České republice tak v zahraničí (především v německy hovořících zemích).
Abstrakt EN: The paper deals with a definition of the term "regional management" (managing of the regional development). At the same time it presents circumstances of its origin and different approaches of its defining. The paper summarizes also practical experience with implementation of this term in the Czech Republic as well as abroad (mostly in German preaking countries).
Klíčová slova

Zpět

Patička