Přejít k obsahu


Management regionálního rozvoje a jeho teoretické vymezení

Citace:
JEŽEK, J. Management regionálního rozvoje a jeho teoretické vymezení. In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. s. 41-46. ISBN: 80-210-4155-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional development management and its theoretical definition
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vymezením pojmu regionální management jako řízení regionálního rozvoje. Popisuje okolnosti vzniku regionálního managementu a různé přístupy k jeho definování.
Abstrakt EN: The paper deals with a definition of the term "regional management" (managing of the regional development). At the same time it presents circumstances of its origin and different approaches of its defining.
Klíčová slova

Zpět

Patička