Přejít k obsahu


Deformable human model for industrial applications

Citace:
HYNČÍK, L., POLÍVKA, P., ČÍHALOVÁ, L., STINGL, J. Deformable human model for industrial applications. In Majówka 2004 Mlodych Biomechaników. Gliwice: Politechnika Slaska, 2004. s. 115-120. ISBN: 83-917224-7-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Deformable human model for industrial applications
Rok vydání: 2004
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Luděk Hynčík , Petr Polívka , Lenka Číhalová , Josef Stingl
Abstrakt CZ: Článek pojednává o vývoji a aplikaci deformovatelného modelu lidského těla. Struktura a použitý materiál jsou představeny. Model je validován různými validačními testy a sáňovou zkouškou. Je představena aplikace pro náraz v automobilu.
Abstrakt EN: The paper deals with development and application of the deformable human body model. The structure and used materials of the current model is presented. The model is validated for several validation tests and for sled tests. Application for car crashes is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička