Přejít k obsahu


Mechanical properties of thin film-substrate systems

Citace:
HOUDKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., ŠTĚPÁNEK, I. Mechanical properties of thin film-substrate systems. Journal of Materials Processing Technology, 2003, roč. 133, s. 189-194. ISSN: 0924-0136
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mechanical properties of thin film-substrate systems
Rok vydání: 2003
Autoři: Šárka Houdková , Olga Bláhová , Ivo Štěpánek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá studiem mechanických vlastností systémů tenká vrstva - substrát s použitím nanoindentačních metod. Použité indentační metody a velikosti zatížení byly diskutovány s ohledem na další mechanické vlastnosti.
Abstrakt EN: This paper is devoted to a study of the mechanical properties of thin film-substrate systems using indentation methods. Useful indentation methods and the magnitudes of the load are discussed for eah mechanical property.
Klíčová slova

Zpět

Patička