Přejít k obsahu


Zkoušky mikrolegovaných ocelí DOMEX 700MC

Citace:
KŘÍŽ, A. Zkoušky mikrolegovaných ocelí DOMEX 700MC . In Metal 2007. Ostrava: Tanger, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-86840-33-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing of DOMEX 700MC Microalloyed Steels
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek reaguje na potřeby praxe v aplikaci mikrolegovaných ocelí pro konstrukční řešení kolejových vozidel. Z ocelových svařených desek byly odebrány vzorky pro zkoušku tahem, ohybem a metalografickou analýzu. Ze zkoušek tahem vyplývá změna pevnosti v tahu i elasticko-plastických vlastností. Toto ovlivnění je vyvoláno nedodržením technologie svařování. V této souvislosti byly provedeny na přetržených zkušebních tyčích jednak metalografické analýzy a rovněž i fraktografické posouzení jednotlivých lomů. Byly přijaty změny v technologii svařování a následné analýzy, jejichž výsledky byly příznivější oproti původním.
Abstrakt EN: This article responds to needs of industrial use of microalloyed steels for rail vehicle design solutions. Welded steel plates were cut to obtain tensile testing, bend testing and metallographic samples. Results of tensile tests have indicated changes in the tensile strength and the elastic-plastic properties. This effect is due to deviations from the proper welding procedure. For this reason, metallographic and fractographic observations were conducted on fractured tensile test specimens. Consequently, changes to the welding technology were introduced and the results of subsequent tests were more favourable than the previous ones.
Klíčová slova

Zpět

Patička