Přejít k obsahu


The influence of thermo-mechanical processing on the microstructure of steel 20MoCrS4

Citace:
JANDOVÁ, D., MEYER, L., MAŠEK, B., NOVÝ, Z., KEŠNER, D., MOTYČKA, P. The influence of thermo-mechanical processing on the microstructure of steel 20MoCrS4. Materials Science and Engineering A, 2003, č. Č. 349, s. 36-47. ISSN: 0921-5093
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of thermo-mechanical processing on the microstructure of steel 20MoCrS4
Rok vydání: 2003
Autoři: Dagmar Jandová , L.W. Meyer , Bohuslav Mašek , Zbyšek Nový , Dušan Kešner , P. Motyčka
Abstrakt CZ: Pro ocel o chemickém složení 0,22%C-0,87%Mn-0,73%Cr-0,40%Mo byly určeny transformační ARA diagramy po ohřevu a deformaci v tlaku. Deformace za vysoké teploty urychluje feritickou, zpožďuje bainitickou transformaci a snižuje teplotu počátku bainitické transformace.Tepelně mechanické zpracování (TMZ)aplikované na danou ocel zahrnovalo deformaci za teploty nad Ac3 a/nebo deformaci za teploty v oblasti bainitické přeměny následovanou výdrží na zvýšené teplotě. Deformace způsobuje zjemnění mikrostruktury a zlepšení pevnosti v tahu a vrubové houževnatosti. Nejlepších výsledků bylo dosaženo pro TMZ s deformací a následnou výdrží na teplotě 470°C. Odpovídající mikrostruktura je laťkový bainit s rovnoměrnou distribucí karbidických částic.
Abstrakt EN: The steel was processed by special methods of TMP consisting of hot and/or warm compression deformation. Microstructure was studied using light and transmission electron microscopy. Mechanical properties were measured and microfractography was carried ouContinuos cooling transformation and continuos cooling compression transformation diagrams were constructed and verified by metallography. Hot deformation accelerates ferritic transformation, retards bainitic reactions and decreases the bainite start temperature. The compression hot and/or warm deformation results in a refinement of the microstructure and improvement of mechanical properties. Warm deformation followed by a suitable dwell at elevated temperature remarkable increases tensile strength and notch toughness.
Klíčová slova

Zpět

Patička