Přejít k obsahu


Evaluation of surface coatings and layers by modern methods

Citace:
KŘÍŽ, A., BENEŠ, P., SOSNOVÁ, M., HRBÁČEK, P. Evaluation of surface coatings and layers by modern methods. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, s. 853-860. ISSN: 1335-1532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of surface coatings and layers by modern methods
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Hutnicka fakulta - Technická univerzita v Košiciach
Autoři: Antonín Kříž , Petr Beneš , Ing. Martina Koukolíková Ph.D. , Petr Hrbáček
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku jsou zkoumány možnosti některých testovacích metod povrchového inženýrství pro posouzení chování povrchových vrstev, zvláště z hlediska jejich únavového dynamického chování. Pro studium dynamických vlastností povrchových vrstev bylo použito testování pomocí fretting testeru a impakt testeru. K experimentu bylo využito tří typů nitridových vrstev a dvou typů chromových povlaků. Pro komplexní zhodnocení chování jednotlivých typů zkoumaných vrstev a povlaků bylo kromě pozorování řádkovacím elektronovým mikroskopem využito také výhod pozorování projevů opotřebení pomocí konfokálního laserové mikroskopie. Dále bylo sledována závislost mikrotvrdosti na odolnost vrstev vůči dynamickým opotřebením.
Abstrakt EN: Possibilities of testing methods, which monitor layers’ and coatings’ properties in the field of surface engineering especially from the view of their dynamic fatigue behaviour, are investigated in this contribution. Testing of surface layers’ dynamic properties was done by fretting and impact testers. Three types of nitride layers and two types of chrome coatings were investigated in the experiment. To monitor complex behaviour of investigated layers and coatings were aside from scanning electron microscope used the advantages of the laser confocal microscopy. Further was monitored the dependence of microhardness on wear resistance against dynamic wear.
Klíčová slova

Zpět

Patička