Přejít k obsahu


Orbaspina chlupaci sp. nov., a new siphonotretid brachiopod from the Silurian of the Barrandian area, Bohemia

Citace:
MERGL, M. Orbaspina chlupaci sp. nov., a new siphonotretid brachiopod from the Silurian of the Barrandian area, Bohemia. Bulletin of Geosciences, 2003, roč. 78, č. 4, s. 419-421. ISSN: 1214-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Orbaspina chlupaci sp. nov., a new siphonotretid brachiopod from the Silurian of the Barrandian area, Bohemia
Rok vydání: 2003
Autoři: Michal Mergl
Abstrakt CZ: V práci je popsán nový sifonotretidní ramenonožec Orbaspina schlupaci z kopaninského souvrství. Je diskutována jeho příbuznost s devonskými sifonotretidy Barrandienu.
Abstrakt EN: New sipnotretid brachiopod Orbaspina chlupaci is described from the Kopanina Formation, Ludlow, Barrandian, Bohemia. Affinity of Silurian and Devonian siphonotretids in the Barradian is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička