Přejít k obsahu


Volba grafického bitmapového editoru pro potřeby výuky didaktických technologií – alternativa a řešení.

Citace:
KROTKÝ, J. Volba grafického bitmapového editoru pro potřeby výuky didaktických technologií – alternativa a řešení.. In XXV. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-7231-228-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The choice of graphic bitmap editors used in teaching of didactic technologies – the option and the solution.
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Defence
Autoři: Jan Krotký
Abstrakt CZ: Článek popisuje některé důsledky přechodu na jiný síťový operační systém na PEF ZČU. Zejména rozebírá nekompatibilitu některých programů požívaných ve výuce. V článku autor navrhuje řešení od samotných úprav programu až po volbu a požadavky na program nový. V článku autor navrhuje různá řešení. Například úpravu předchozího programu nebo volbu nového programu.
Abstrakt EN: This article describes some effects of transition to the other network operating system at PEF ZČU. Mainly it analyses the incompatibility of some programmes used in teaching. The author proposes various solutions there, for example the modification of the previous programmes or the choice of the new one
Klíčová slova

Zpět

Patička