Přejít k obsahu


Volba grafického bitmapového editoru pro potřeby výuky didaktických technologií – alternativa a řešení.

Citace:
KROTKÝ, J. Volba grafického bitmapového editoru pro potřeby výuky didaktických technologií – alternativa a řešení.. Brno, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The choice of graphic bitmap editors used in teaching of didactic technologies – the option and the solution.
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Autoři: Jan Krotký
Abstrakt CZ: Článek popisuje některé důsledky přechodu na jiný síťový operační systém na PEF ZČU. Zejména rozebírá nekompatibilitu některých programů požívaných ve výuce. V článku autor navrhuje řešení od samotných úprav programu až po volbu a požadavky na program nový.
Abstrakt EN: This article describes some effects of transition to the other network operating system at PEF ZČU. Mainly it analyses the incompatibility of some programmes used in teaching. The author proposes various solutions there, for example the modification of the previous programmes or the choice of the new one.
Klíčová slova

Zpět

Patička