Přejít k obsahu


Řízení primárního trakčního se středofrekvenčním transformátorem

Citace:
CÉDL, M., DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Řízení primárního trakčního se středofrekvenčním transformátorem. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-01921-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of primary traction converter with middle frequency transformer
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Marek Cédl , Pavel Drábek , Jiří Fořt , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá metodami řízení primárního trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem na bázi jednofázového maticového měniče. V úvodní části je rozebrána struktura maticového měniče a zá-kladní znalosti pro tvorbu simulací a sestavení matematického modelu obvodu. Jsou zde diskutovány jednot-livé metody řízení jednofázového maticového měniče a uvedeny vybrané výsledky simulací řízení maticové-ho měniče.
Abstrakt EN: This paper deals with control methods of primary traction converter with middle frequency transformer based on single phase matrix converter. At the first the structure of matrix converter and basic knowledge for simulation has been analyzed. Several methods of single phase matrix converter control have been discussed and selected simulations of matrix control have been introduced.
Klíčová slova

Zpět

Patička