Přejít k obsahu


Problematika algoritmů komutace v maticovém měniči typu 2/2

Citace:
CÉDL, M., DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Problematika algoritmů komutace v maticovém měniči typu 2/2. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-02-01921-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The algorithms of the comutation in matrix converter 2/2
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Marek Cédl , Pavel Drábek , Jiří Fořt , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje problematice komutace v jednofázovém maticovém měniči (typu 2/2).Jsou zde uvedeny dvě možnosti komutace vycházející ze znalosti buďto polarity výstupního proudu nebo vstupního napětí.
Abstrakt EN: The contribution deals about the comutation in one-phase matrix converter (2/2). There was the algoritms which depends on the sign of the output current or on the sign of the input voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička