Přejít k obsahu


Zásadní chyby studentů při práci s digitální kamerou při tvorbě didaktické pomůcky

Citace:
KROTKÝ, J. Zásadní chyby studentů při práci s digitální kamerou při tvorbě didaktické pomůcky. In XX. DIDMATTECH. Díl II. Olomouc: Votobia, 2007. s. 487-490. ISBN: 80-7220-296-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The basic fauls of sutdents at working with the digital camcoder at the creation of the didactic instruments
Rok vydání: 2007
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Jan Krotký
Abstrakt CZ: Autor v tomto článku popisuje možný vznik chyb v technice natáčení a práci s videokamerou. V článku se navrhují jednoduchá řešení pro zkvalitnění výstupů.
Abstrakt EN: In this article the autor describes the faults which can be found in shooting technique and in the using of the digital camera. In this text the simply solutions for the improvement of outputs are propose.
Klíčová slova

Zpět

Patička