Přejít k obsahu


Možnosti účasti výzkumných pracovišť a MSP v 6. RP EU pro výzkum a vývoj

Citace:
VACEK, J., EDL, M. Možnosti účasti výzkumných pracovišť a MSP v 6. RP EU pro výzkum a vývoj. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 - 2. díl. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 139-145. ISBN: 80-7082-928-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities of participation of research organizations and SMEs in the 6-th EU Framework Program
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Vacek , Milan Edl
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku bychom účastníky konference rádi seznámili s možnostmi účasti výzkumných pracovišť a MSP v 6. RP EU pro výzkum a vývoj a s podporou, kterou jim nabízí Regionální kontaktní organizace Západní Čechy. Účast v 6. RP může výrazně posílit inovační výkonnost firmy a její konkurenceschopnost v domácím i mezinárodním prostředí a může výrazně pomoci při transferu technologií a know-how z výzkumu do praxe.
Abstrakt EN: The paper summarizes possibilitičes of participation of research organozations and SMEs in the ´-th EU Framework Program and with assistence offered by the Regional Contact Organization West Bohemia. The participation in the 6-th FP can enhance innovation performance of the company and its competitiveness and can substantially contribute to technology and know-how transfer.
Klíčová slova

Zpět

Patička