Přejít k obsahu


Morphing of meshes with attributes

Citace:
PARUS, J., KOLINGEROVÁ, I. Morphing of meshes with attributes. In Spring conference on computer graphics SCCG 2004. Bratislava: Comenius University, 2004. s. 69-78. ISBN: 80-223-1918-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Morphing of meshes with attributes
Rok vydání: 2004
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Comenius University
Autoři: Jindřich Parus , Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Morphing je plynulá transformace jednoho objektu v druhý. Většina existujících technik se zabývá pouze tvarovou změnou. Proto zde navrhujeme jednoduchou obecnou metodu, jak zacházet s povrchovými atributy při morphingu.
Abstrakt EN: A morphing is a process of smoothly transforming one geometric object into another. Most of existing techniques process only geometric information. Therefore we propose a simple method how to deal with surface attributes in morphing.
Klíčová slova

Zpět

Patička