Přejít k obsahu


Brouci v Plzni

Citace:
MERGL, M. Brouci v Plzni. In Životní prostředí města Plzně. Díl 4.. Plzeň : Ramap, 2007, s. 54-55. ISBN: 978-80-239-9258-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Beetles in Plzeň
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Ramap
Autoři: Michal Mergl
Abstrakt CZ: V kapitole je uveden předhled významných čeledí brouků známých z uzemí města Plzně. Krátce je komentován výskyt druhů chráněných, ohrožených a vzácných, příčiny jejich ohrožení a nutnost ochrany jejich biotopů.
Abstrakt EN: Chapter presents review of important beetles families living on territory of Plzeň city. Occurrence of protected, endangered and rare species is commented; management of their protection is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička