Přejít k obsahu


Negative Influence of Controlled Rectifiers on Power Distribution Network

Citace:
DRÁBEK, P., KŮS, V., FOŘT, J. Negative Influence of Controlled Rectifiers on Power Distribution Network. In Power Electronics Intelligent Motion Power Quality. Stuttgart: Mesago, 2007. s. 1-4.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Negative Influence of Controlled Rectifiers on Power Distribution Network
Rok vydání: 2007
Místo konání: Stuttgart
Název zdroje: Mesago
Autoři: Pavel Drábek , Václav Kůs , Jiří Fořt
Abstrakt CZ: Výkonové elektronické měniče produkují nejenom charakteristické harmonické, ale také necharakteristické harmonické a meziharmonické. Příspěvek prezentuje fyzikální podstatu vzniku jak harmonických tak i meziharmonických složek proudu. Obsáhlý počet simulací několika topologií měničů byly porovnány s měřením a s doporučením norem. Tento výzkum nabízí dosud chybějící pozadí pro normy v nízkofrekvenčním rušení.
Abstrakt EN: Power electronic converters produce not only characteristic harmonics, but also both non-characteristic harmonics and interharmonics. This paper presents the physical background of both non-characteristic harmonics and interharmonics. Generation causes are explored and discussed in detail. Extensive se-ries of simulation of different power converter topologies are provided and compared with experimental results and existing standards. This research offers missing background for standards covering low-frequency EMC.
Klíčová slova

Zpět

Patička