Přejít k obsahu


VTK .NET Wrapper

Citace:
FRANK, M., SKALA, V. VTK .NET Wrapper. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: VTK .NET Wrapper
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Frank , Václav Skala
Abstrakt CZ: Software umožňuje používat sadu vizualizačních nástrojů VTK z prostředí .NET. Automaticky generuje obalovací třídy pro VTK objekty a umožňuje tak jejich přípočaré použití v kterémkoli jazyce podporujícím prostředí .NET.
Abstrakt EN: The software automatically generates a set of wrapper classes, which allows using the VTK toolkit in the .NET environment in a straightforward manner.
Klíčová slova

Zpět

Patička