Přejít k obsahu


Lean Thinking: Managing Performance Improvement

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Lean Thinking: Managing Performance Improvement. In Proceedings of the 17th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. Beijing: Hongde Tongda, 2007. s. 390-397. ISBN: 978-1-4276-2092-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lean Thinking: Managing Performance Improvement
Rok vydání: 2007
Místo konání: Beijing
Název zdroje: Hongde Tongda
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Investoři a jejich vysoká očekávání, globální konkurenční prostředí, zvyšující se informační dostupnost a průmyslová konsolidace vytvářejí pro podniky turbulentní prostředí plné změn. Aby se podniky přizpůsobily dynamickému prostředí a zajistily zvýšení celkové výkonnosti, přistupují k implementaci systémů změn jako sou štíhlá výroba, TQM, JIT, Six Sigma, reengineering nebo flexibilní výroba. Výkonnost podniku by měla být měřena, vyhodnocena a následně řízena. Cílem měření výkonnosti je umožnit manažerům a zaměstnancům monitorovat, kontrolovat a řídit zdroje a činnosti tak, aby bylo dosaeno stanovených a predikovaných cílů.
Abstrakt EN: Stakeholders with high expectations, the intense competitive environment fueled by the global economy, commoditization of products and services, increased information availability, and industry consolidation all have created a turbulent environment of change for enterprises. To adapt to such a dynamic environment and enhance overall performance, enterprises deploy a variety of system-change initiatives such as lean production, TQM, JIT, Six Sigma, process re-engineering or flexible manufacturing. However, performance achieved by different approaches utilization should be evaluate and subsequently manage. The aim of performance measurement is to enable managers and employees to monitor, control and manage resources and actions to achieve predefined targets.
Klíčová slova

Zpět

Patička