Přejít k obsahu


Demokratizace Evropy - jednotný étos a jeho hranice

Citace:
STRNADOVÁ, L. Demokratizace Evropy - jednotný étos a jeho hranice. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filosofická, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Democratization fo Europe - Common Ethos and its Limits
Rok vydání: 2007
Místo konání: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filosofická
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá možností vytvoření společného evropského étosu a jeho hranicemi. Zaměřuje se na diskuzi mezi etickým universalismem a partikularismem, upozorňuje na současnou, již existující evropskou kulturní různorodost Evropy a na nedostatečnost klasického univerzalismu i hodnotového partikularismu vzhledem k zajišťování evropské integrace. Zabývá se možností postulování řešení ve smyslu tzv. měkkého universalismu.
Abstrakt EN: The paper deals with the possibility of creating a shared Europea nethos and with its limits. Its main focus is the discussion between ethical universalism and particularism, with an emphasis on contemporary, actually existing European cultural diversity and inadequacy of both classical universalism and value particularism with regard to further European integration. It deals with the possibility of a solution rooted in so-called soft universalism.
Klíčová slova

Zpět

Patička