Přejít k obsahu


Lower and early Middle Ordovician trilobite associations of the Prague Basin (Perunica, Czech Republic)

Citace:
MERGL, M., FATKA, O., BUDIL, P. Lower and early Middle Ordovician trilobite associations of the Prague Basin (Perunica, Czech Republic). Acta Palaeontologica Sinica, 2007, roč. 46, č. suppl., s. 320-327. ISSN: 0001-6616
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lower and early Middle Ordovician trilobite associations of the Prague Basin (Perunica, Czech Republic)
Rok vydání: 2007
Autoři: Michal Mergl , Oldřich Fatka , Petr Budil
Abstrakt CZ: Je uveden přehled trilobitových asociací spodního a česného středního ordoviku pražské pánve. Illaeno-cheirurová biofacie je zastoupena asociací s Hemibarrandia-Parapilekia v tremadoku a asociací s Pliomerops ve floianu. Podobně nileidní biofacie je zastoupena asociací s Ceratopyge - Proteuloma v tremadoku, a asphidní asociací a asociací s Euloma ve floianu.
Abstrakt EN: Trilobite associations of the Lower and early Middle Ordovician of the Prague Basin are reviewed. Thallow-water Illaenid-Cheirurid Biofacies is represented by Hemibarrandia-Parapilekia Association in the Tremadocian and by Pliomerops Association in Floian. Nileid Biofacieas is represented by Ceratopyge-Proteuloma Association in Tremadocian, and Euloma and Asaphid Associations in Floian.
Klíčová slova

Zpět

Patička