Přejít k obsahu


Efektivnost výkonu výrobních hal a prostor - aplikace controllingových metod a nástrojů v oblasti průmyslového inženýrství a managementu

Citace:
STANČÍK, P., DVOŘÁKOVÁ, L. Efektivnost výkonu výrobních hal a prostor - aplikace controllingových metod a nástrojů v oblasti průmyslového inženýrství a managementu. In Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. s. 1-14. ISBN: 80-248-0594-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Engineering Shops Performance Measurement - the Application of Controlling Methods and Tools
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Petr Stančík , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Podniky 21.století jsou součástí celosvětového komplexu, jehož měnícím podmínkám se musí dokázat v co nejkratší době přizpůsobit. Stále narůstající složitost a dynamičnost podnikatelského prostředí vystavuje podnik neúprosnému tlaku tvrdé konkurence. Úspěšnost dnes podnikům zajišťuje permanentní zdokonalování systému řízení na základě implementace a využívání moderních přístupů a metod průmyslového inženýrství a managementu. Integrace prograsivních metod a nástrojů contollingu a průmyslového inženýrství představuje pro podnik základy efektivnějšího řízení podniku.
Abstrakt EN: Increasing profitability, liquidity assurance and efficiency of company processes are among the strategic and operative goals of a company. The controlling is the one possible way for the implementation of the management process in the business practice. Controlling operates with the komplex informative and organizational connection of the planning and controling system. The integration of the progressive methods and tools of controlling with the industrial engineering presents the basis for more effective business management in the company. One possible reason for the loss of the competitiveness and the consequential crisis of the company could be the bad decisions in the field of evaluation the variations of utilization the shops, which could cause the reduction or shut-down the production in the future. There are the relevant information and the methodics of evaluation the efectiveness of the shops performance missing for the promptly and rightly decisions in the field of exploitation the shops.
Klíčová slova

Zpět

Patička