Přejít k obsahu


Závěrečná zpráva projektu 1.2.2

Citace:
LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M., ZEMČÍK, R., KULÍŠEK, V., EKŠTEIN, K., JANOTA, M. Závěrečná zpráva projektu 1.2.2. 1M6840770003. vyd. Praha : ČVUT. Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, 2006. 124 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Final report of project 1.2.2
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT. Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Autoři: Václava Lašová , Martin Kosnar , Robert Zemčík , Viktor Kulíšek , Kamil Ekštein , Miroslav Janota
Abstrakt CZ: Zpráva obsahuje teoretické podklady pro numerické simulace mechanického chování kompozitních a sendvičových těles, popis provedených modálních a statických analýz s ověřovacími experimenty, optimalizační studie kompozitních těles a rešerše použití technické keramiky a spojování kompozitních a sendvičových dílů. Pro poznatky je založena moderní webová databáze. Získané znalosti jsou použity na čtyřech případových studiích náhrady kovových materiálů nekonvenčními.
Abstrakt EN: The report contains theoretical background for numerical simulations of mechanical behaviour of composite and sandwich structures, the description of modal and static analysis performed together with experimental verifications, optimalization studies of composite structures, and the reviews of the usage of technical ceramics and of the joining of composite and sandwich parts. A modern web database is created for the acquired data management. The knowledge earned is used in four case studies dealing with the substitution of metal materials with non-conventional ones.
Klíčová slova

Zpět

Patička