Přejít k obsahu


Residual stress and nanohardness gradients in surface layers of polished steel samples

Citace:
GANEV, N., ČERŇANSKÝ, M., DRAHOKOUPIL, J., ZUBKO, P., BLÁHOVÁ, O. Residual stress and nanohardness gradients in surface layers of polished steel samples. In Lokální mechanické vlastnosti 2006. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 63-69. ISBN: 80-7043-512-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Residual stress and nanohardness gradients in surface layers of polished steel samples
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Nikolaj Ganev , Marian Čerňanský , Jan Drahokoupil , Pavol Zubko , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Cílem této práce je prezentovat výsledky rentgenové difrakční analýzy makro- a mikroskopických zbytkových napětí v povrchových vrstvách leštěných vzorků. Mechanické vlastnosti byly získány tahovou zkouškou, ke zjištění povrchových vlastností byla použita nanoindentace. Hlavním cílem bylo najít korelace mezi deformací mřížky zkoumaných povrchů, jejich mikrotvrdostí a mechanickými vlastnostmi.
Abstrakt EN: The aim of the contribution is to present the results of X-ray diffraction analysis of both the macroscopic and microscopic residual stresses in polished surface layers of five different steels. Mechanical properties of as-received materials were obtained by tensile tests. The instrumented nanoindentation testing was applied for surface characterization as well. The main goal of the investigation was to find correlations between the lattice deformation of the studied surfaces, their microhardness and mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička