Přejít k obsahu


Hodnocení vlastností tenkých vrstev pro aplikace na nástroje

Citace:
FAJKUS, M., HOŘEJŠ, S., BLÁHOVÁ, O., BURŠÍKOVÁ, V. Hodnocení vlastností tenkých vrstev pro aplikace na nástroje. Povrchová úprava, 2007, roč. 4, s. 1-5. ISSN: 1801-707X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of properties of thin layers for application on tools
Rok vydání: 2007
Autoři: Miroslav Fajkus , Slavomír Hořejš , Olga Bláhová , Vilma Buršíková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zývá problematikou hodnocení mikrostruktury a mechanických vlastností tenkých oěruvzdorných vrstev TiCN deponovaných metodou PVD, CVD a PA CVD. Bylo analyzováno chemické složení, tloušťka, drsnost, nanoindentační a tribologické měření. Tribologické měření bylo prováďěno na vysokoteplotním tribometru CSM metodou pin-on-disc, se záznamem koeficientu tření a otěruvzdornosti. Stopa opotřebení byla hodnocena pomocí SEM s EDAX.
Abstrakt EN: The paper is focused on problems of evaluation microstructure and mechanical properties of thin wear resistance layers TiCN deposited with PVD, CVD and PA CVD using. The chemical constitution, thickness, roughness, nanoindentation and tribological measurements was analysed. The tribological measurements were provided by high temperature tribometer CSM Instruments using method pin-on-disc, which monitored the friction coefficient and wear resistance. The wear tracks examined by SEM with EDAX.
Klíčová slova

Zpět

Patička