Přejít k obsahu


Investigation of residual stress and nanohardness gradients in surface layers of burnished steel samples

Citace:
GANEV, N., ČERŇANSKÝ, M., ZUBKO, P., BLÁHOVÁ, O., DRAHOKOUPIL, J. Investigation of residual stress and nanohardness gradients in surface layers of burnished steel samples. In Unitech '06 Gabrovo. Gabrovo: Technical University, 2006. s. 1-5. ISBN: 954-683-352-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Investigation of residual stress and nanohardness gradients in surface layers of burnished steel samples
Rok vydání: 2006
Místo konání: Gabrovo
Název zdroje: Technical University
Autoři: Nikolaj Ganev , Marian Čerňanský , Pavol Zubko , Olga Bláhová , Jan Drahokoupil
Abstrakt CZ: Mechanické vlastnosti byly získány tahovou zkouškou, ke zjištění povrchových vlastností byla použita nanoindentace. Hlavním cílem bylo najít korelace mezi deformací mřížky zkoumaných povrchů, jejich mikrotvrdostí a mechanickými vlastnostmi.
Abstrakt EN: The contribution present the results of X-ray diffraction analysis of both the macroscopic and microscopic residual stresses in burnished surface layers of five different steels. Mechanical properties of as-received materials were obtained by tensile tests. The instrumented nanoindentation testing was applied for surface characterization as well. The main goal of the investigation was to find correlations between the lattice deformation of the studied surfaces, their microhardness and mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička