Přejít k obsahu


Interwrite - řešení v oblasti interaktivní výuky

Citace:
KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Interwrite - řešení v oblasti interaktivní výuky. In INFOTECH 2007. Díl 1. Olomouc: Votobia, 2007. s. 587-589. ISBN: 978-80-7220-301-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2007
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Jan Krotký , Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek rámcově seznamuje čtenáře s technologiemi vybraných interaktivních tabulí a představuje řešení interaktivní výuky InterWrite Learning společnosti GTCO CalComp.
Abstrakt EN: Contribution general list reader with technology choice interactive table and presents solving interactive education InterWrite Learning society GTCO CalComp.
Klíčová slova

Zpět

Patička