Přejít k obsahu


Coddyac: connectivity driven dynamic mesh compression

Citace:
VÁŠA, L., SKALA, V. Coddyac: connectivity driven dynamic mesh compression. In 3DTV-CON 2007. Piscataway: IEEE, 2007. s. 1-4. ISBN: 1-4244-0721-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Coddyac: connectivity driven dynamic mesh compression
Rok vydání: 2007
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Libor Váša , Václav Skala
Abstrakt CZ: Článek popisuje vylepšený algoritmus pro kompresi dynamických sítí, založený na kombinaci známých technik, jako analýza hlavních komponent a EdgeBreaker. Tato kombinace umožňuje lepší kompresí vysoce detailních dynamických sítí s vyuitím prostorové a časové koherence. Součástí článku jsou experimentální výsledky srovnávající náš přístup s přístupy popsanými v literatuře. Výsledky ukazují, že použitím navrženého algoritmu je možno dosáhnout příznivějšího poměru mezi datovým tokem a degradací dat.
Abstrakt EN: The paper presents an improved approach for dynamic mesh compression based on known techniquers, such as principal component analysis and EdgeBreaker, which allows efficient encoding of highly detailed dynamic meshes, exploiting both spatial and temporal coherence. We present the results of our method compared with similar approaches described in literature, showing that using our approach we can achieve better performance in terms of rate /distortion ratio.
Klíčová slova

Zpět

Patička