Přejít k obsahu


Full-parallax hologram synthesis of triangular meshes using a graphical processing unit

Citace:
HANÁK, I., JANDA, M., SKALA, V. Full-parallax hologram synthesis of triangular meshes using a graphical processing unit. In 3DTV-CON 2007. Piscataway: IEEE, 2007. s. 1-4. ISBN: 1-4244-0721-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Full-parallax hologram synthesis of triangular meshes using a graphical processing unit
Rok vydání: 2007
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ivo Hanák , Martin Janda , Václav Skala
Abstrakt CZ: Použití GPU pro účely syntézy digitálního hologramu je předmětem výzkumu již od 60-tých let. Zatímco většina autorů se zaměřuje na výkon, naše řešení se klade důraz na kvalitu výstupu. Předpokládáme přístup, který je schopen syntizovat hologram s využitím GPU pro scénu popsanou trojúhelníkovými sítěmi. Přístup umožňuje lokální variaci na povrchu způsobenou texturou či osvětlením a je schopen řešit viditelnost.
Abstrakt EN: Application of the GPU to the computer generated holography is a topic of research for some time. While the majority of authors aim on performance, we aim on visual aspects. We present a new approach that is capable to synthesise a hologram of a scene described by triangles using the GPU and it is capable to respect a local intensity variation on a surface caused by textures and solve occlusion at he same time.
Klíčová slova

Zpět

Patička