Přejít k obsahu


Characterisation of PVD coatings by scratch test and X ray diffraction

Citace:
SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O. Characterisation of PVD coatings by scratch test and X ray diffraction. In Proceedings of the 13th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. Žilina: University of Žilina, 2007. s. 267-270. ISBN: 978-80-8070-709-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Characterisation of PVD coatings by scratch test and X ray diffraction
Rok vydání: 2007
Místo konání: Žilina
Název zdroje: University of Žilina
Autoři: Jarmila Savková , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku byla testována adheze a struktura monovrstev TiAlN a multivrstev TiN/TiAlN. pro měření byl použit scratch tester.
Abstrakt EN: In this study were tested adhesion and structure of monolayer TiAlN and multilayer TiN/TiAlN coatings. the simple scratch test was used for the measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička