Přejít k obsahu


Tribological properties of PVD coatings deposited on cold working tool steel

Citace:
SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O., JAKUBÉCZYOVÁ, D. Tribological properties of PVD coatings deposited on cold working tool steel. In International science conference of material science and manufacturing technology. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007. s. 103-108. ISBN: 978-80-213-1650-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological properties of PVD coatings deposited on cold working tool steel
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká zemědělská univerzita
Autoři: Jarmila Savková , Olga Bláhová , Dagmar Jakubéczyová
Abstrakt CZ: PVD vrstvy se vyznačují vysokou tvrdostí, vysokou oxidační odolností, nízkou tepelnou vodivostí a nízkým koeficientem tření a výbornou odolností vůči opotřebení.Cílem práce bylo hodnocení tenkých vrstev na bázi TiN a TiAlN deponovaných na oceli pro práci za studena. Tenké vrstvy byli deponovaný metodou katodového obloukového odpařování. TiAlN vrstva byla deponována jako jednoduchá vrstva a multivrstva. Vrstvy byli charakterizovány pomocí GDOES, pin on disk testu, optické mikroskopie a elektronové mikroskopie.
Abstrakt EN: PVD coatings are well known for their high hardness, high oxidation stability, low thermal conductivity, and low friction and high wear resistance properties. The aim of work is to evaluate the effect of PVD surface treatment of cold work tool steels. Thin hard coatings on the base TiN, AlTiN single and multilayer were prepared by Cathodic Arc Plasma Deposition. The coatings were characterized by glow discharge optical emission spectroscopy (GD-OES), pin-on-disc test, optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM).
Klíčová slova

Zpět

Patička