Přejít k obsahu


Měření drsnosti pomocí laserového konfokálního mikroskopu Olympus LEXT OLS 3000

Citace:
MAŠEK, B., SKÁLOVÁ, L., STAŇKOVÁ, H., LAMPKE, T. Měření drsnosti pomocí laserového konfokálního mikroskopu Olympus LEXT OLS 3000. Kovárenství, 2007, roč. 0, č. 30, s. 36-37. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The roughness measurement by laser confocal microscopy Olympus LEXT 3000
Rok vydání: 2007
Autoři: Bohuslav Mašek , Ludmila Skálová , Hana Staňková , Thomas Lampke
Abstrakt CZ: Článek pojednává o možnostech laserové konfokální mikroskopie při zjišťování kvality povrchu a měření povrchové drsnosti. Pro demonstraci byla zvolena dvojice vzorků z plechu válcovaného za tepla na kvarto stolici. Plechy se navzájem lišily pouze tím, že jeden byl válcován z původního bloku bez mezioperační apretace povrchu a druhý byl v procesu válcování ofrézován. Oba povrchy byly podrobeny ještě několikanásobné redukci válcováním za tepla. Při měření drsnosti byly navzájem porovnávány tři metody: Mechanický profiloměr T4000, 3D optický profilometr a konfokální mikroskop LEXT OLS 300.
Abstrakt EN: The paper deals possibilities of laser confocal microscopy for observation of surface quality and surface measurement. The two-some samples made by the hot rolling plate from rolling mil was chooses to example. The plates were different. One was rolled from basic material without interoperable finish and the second was milled in rolling process. Both surfaces were treated multiple hot rolling. By roughness measurements were compared three methods: The mechanical profilometer T4000, optical profilometer and confocal microscopy LEXT OLS 300.
Klíčová slova

Zpět

Patička