Přejít k obsahu


Tribologická analýza PIN-ON-DISC

Citace:
KŘÍŽ, A. Tribologická analýza PIN-ON-DISC. In Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004. s. 1-8. ISBN: 80-85988-95-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PIN-ON-DISC tribological test
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá teoretickým rozborem a vytvořením metodiky stanovení tribologických vlastností systému tenká vrstva-substrát. Metody zjišťování tribologických vlastností lze rozdělit dle druhu vzájemného pohybu zkoumaného materiálu a působícího tělíska, způsobu styku a geometrického tvaru tělíska (triboelementu). Jednou z velmi často aplikovaných metod zjišťování tribologických vlastností je test „Pin on Disc“. Tato metoda je v současné době používána k popisu nejen tribologických vlastností systému, ale i k určení míry odolnosti povrchu při kontaktním namáhání. Přestože je již tato metoda běžně aplikována v laboratorních testech, nebyla prozatím vytvořena dostatečná metodika, která by zajišťovala reprodukovatelné a přesné stanovení jednotlivých veličin v závislosti na parametrech testu.
Abstrakt EN: The topic of the present article covers theoretical analysis and design of methodology for determination of tribological properties of a thin film-substrate system. Methods for tribological measurements can be divided with respect to the type of relative motion of the tested material and the testing body, type of contact and the testing body (triboelement) geometric shape. Pin-on-Disc ranks among the frequently applied methods, being used for description of tribological properties of systems, as well as measurement of contact stress resistance of a surface. While commonly used in laboratory testing, the method still lacks sufficiently elaborated procedures to ensure reproducible and accurate measurement of individual values with respect to testing parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička