Přejít k obsahu


Optimising of mechanical properties of sandwich structures

Citace:
LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M. Optimising of mechanical properties of sandwich structures. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 51-52. ISBN: 978-953-7142-24-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimising of mechanical properties of sandwich structures
Rok vydání: 2007
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Václava Lašová , Martin Kosnar
Abstrakt CZ: V příspěvku je shrnuto doporučení pro výpočtové modelování sendvičových struktur s využitím MKP v prostředí systému ANSYS pro získání korektních hodnot srovnatelných s experimentem. Optimalizační postupy systému ANSYS jsou využity pro návrh tělesa vřeteníku frézovacího stroje.
Abstrakt EN: The article summarizes the experience and recommendations for computational modeling of sandwich structures using finite element method within ANSYS code in order to achieve reliable results comparable with experiment. The optimization procedures in ANSYS system are used for the design of sandwich headstock of milling cutter.
Klíčová slova

Zpět

Patička