Přejít k obsahu


Using simulation methods for modeling the production of the castings of engine blocks

Citace:
ULRYCH, Z., VOTAVA, V., EDL, M. Using simulation methods for modeling the production of the castings of engine blocks. In MITIP 2003. Saarbruecken: Institute for Information Systems, 2003. s. 27-30.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using simulation methods for modeling the production of the castings of engine blocks
Rok vydání: 2003
Místo konání: Saarbruecken
Název zdroje: Institute for Information Systems
Autoři: Zdeněk Ulrych , Václav Votava , Milan Edl
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zaměřuje na využití simulačních metod při ověřování a zvyšování průchodnosti výrobků přes výrobní systém. Hlavním cílem simulační studie bylo nalezení úzkých míst ve výrobním procesu a navržení takových opatření, které by navýšilo průchodnost výrobků přes výrobu a to při minimálních nákladech. Příspěvek popisuje průběh případové studie a ukázky výstupů.
Abstrakt EN: The contribution focuses on using simulation methods to test and increase the throughput of orders in the production process. The aim of the simulation study was identifying bottlenecks in the production process and taking such measures that would ensure maximum increasing of the throughput of orders at minimum costs. In the paper we describe the procedure of a case study solution and we present an example of a simulation model, as well as the case study results.
Klíčová slova

Zpět

Patička